Over Nnoal


Het Nederlands Netwerk voor Open- en Afstandsleren is opgericht op 7 juli 1999 en kent dezelfde doelstellingen als de European Federation for Open- and Distance Learning (E.F.ODL)
Doelstellingen
 • Het bevorderen van ODL (Open- en Afstandsleren) toepassingen en methodieken in het kader van “life long learning” van werknemers en werkzoekenden.
 • Faciliteren van informatie-uitwisseling tussen de betrokken deskundigen om verspreiding van onderzoek en best practice te ondersteunen.
 • Faciliteren van uitwisseling van best practice en nauwe samenwerking tussen netwerkleden.
 • Tot stand brengen van samenwerking met andere gerelateerde netwerken.
 • Politiek: representatie van Nederlandse expertise in ODL op nationaal en internationaal niveau.
Leden
Uitgangspunt is een cross sectorale samenstelling. Sinds de stichting op 7 juli 1999 is het ledental gegroeid tot 45 organisaties. Daaronder zijn diverse opleidingen binnen zowel BVE, HBO als Universitaire instellingen (o.a. Universiteit Leiden), maar ook particuliere instellingen (bijv. LOI), uitgeverijen (bijv. Wolters-Noordhoff), adviseurs, hard- en software leveranciers (bijv. Cap Gemini) en andere bedrijven.
Activiteiten
 • Uitwisselingsactiviteiten met andere ODL netwerken:
 • - op 16-21 juni 2001 vond een reis plaats naar Oslo met 30 deelnemers van NNOAL (uitwisseling met NADE); - Seminar en Exchange programma “Transnational dialogue on the power and value of e-learning”. Dit internationale programma vond plaats in School voor de Toekomst van 6 t/m 9 oktober 2002. - van 14 t/m 16 mei 2003 hebben 7 leden van het netwerk deelgenomen aan het seminar programma “e-Learning and social inclusion” van het Italiaanse netwerk in Napels. - op 14, 15, en 16 Oktober 2003 hebben een aantal leden van het netwerk deelgenomen aan de seminar Transnational dialogue on Code of practice on ODL in Poitiers. Dit seminar werd georganiseerd door FFFOD in het kader van het S2-NET project i.s.m. School for the Future, CTE en EFODL - van 28 januari t/m 11 februari 2004 vond het Virtual Seminar plaats. Ook deze activiteit werd georganiseerd in het kader van het S2-NET project door School for the Future, CTE, FFFOD en EFODL - op 11 en 12 oktober 2005 vond op School voor de Toekomst het Europese EFODL seminar “E4, the digital learning highway through Europe” plaats met sprekers uit België, Frankrijk, UK, Northern Ireland en natuurlijk Nederland.  
 • Themabijeenkomsten in de School voor de Toekomst met de volgende opzet:
  - Per thema twee best practice, discussie via stemsysteem over gekozen punten onder leiding van de dagvoorzitter of sprekers.
  - 4 bijeenkomsten per jaar
  - afsluiting bijeenkomst met informeel diner
   
 • Deelname aan activiteiten voor het EFODL-platform
Contactadres
School voor de Toekomst
Mw. Drs. J.G.M. Bours
Postbus 122, NL 5201 AC ’s-Hertogenbosch
tel. +31 73 620 02 00
fax +31 73 620 02 99