22 mei 2012

Khan dat wel, succesvol online leren?

Nnoal themabijeenkomst 19 juni 2012
School voor de Toekomst
‘s-Hertogenbosch

Hoe betrek je leerlingen/studenten bij de online les? Hoe zorg je er als docent voor dat ze de lesstof begrijpen? Onze volgende Nnoal bijeenkomst staat in het teken van online leren en activerende didactiek.

i-STARr methode
De i-STARr methodiek van Bob van den Brand, universitair hoofddocent van de Tilburg University, biedt hiervoor een vernieuwende aanvulling. Voor docenten én studenten een welkome verrijking van het gewone collegeaanbod. Bij de i-STARr methode blijft het niet bij ‘het filmpje kijken’ en saai is het al helemaal niet! De methode biedt naast de interactieve webcolleges ook korte webtutorials, opdrachten met feedback, live spreekuur door middel van chat en live streamings van tentamenuitslagen met een toelichting van de docent.

Het succes van de methode weerspiegelt zich in de hogere slagingspercentages voor de opleidingen waar de methodiek toegepast wordt én, niet minder belangrijk, in de gestegen waardering van de studenten. De bruikbaarheid van deze methode beperkt zich niet alleen tot de universiteit, maar is algemeen toepasbaar.Khan Academy
Een ander nieuw concept in het kader van efficiënt en uitdagend online leren, is ontwikkeld door de Khan Academy. De Khan Academy is een non-profit organisatie die voor iedereen, wereldwijd, goed onderwijs toegankelijk wil maken. De online leermethode stelt via de website gratis leermateriaal beschikbaar aan iedereen die maar wil leren. De deelnemers kunnen zelfstandig online instructievideo’s bekijken, oefeningen en testen maken en de voortgang bekijken. Het idee is dat de deelnemers de instructies thuis bekijken en oefenen en zo op school tijd overhouden voor andere dingen of voor ondersteuning door de docent: the flipped classroom.

Khan Academy Nederland
Arco de Bonte
Sinds kort is er een Nederlandse tak van deze Amerikaanse online methodiek opgericht. Medeoprichter van de Nederlandse tak en voorzitter van de stichting Timo Kos informeert ons netwerk over de activiteiten van de Khan Academy. Arco de Bonte, mede initiatiefnemer van de Khan Academy Nederland, vertelt over zijn ervaringen met het gebruik van de methode op de Koningin Julianaschool in ’s-Gravenpolder.

U kunt zich aanmelden via www.svdt.org. Onder “Actueel” vindt u meer informatie over het programma van deze middag en het online aanmeldingsformulier voor de bijeenkomst en het diner.

Voor in uw agenda! De overige themabijeenkomsten in 2012 zijn gepland op 09-10 en 11-12.

Tot ziens op 19 juni 2012 vanaf 15.00 uur in School voor de Toekomst (gebouw S) van het Koning Willem I College.

08 mei 2012

ICE AGE 2012, EFODL-conferentie, Norwich (GB)

Op donderdag 24 en vrijdag 25 mei vindt de jaarlijkse EFODL-conferentie plaats. Ditmaal in  Norwich (GB).
Titel van de conferentie: ICE AGE 2012
Thema van de conferentie: Innovation, Creativity and Enterprise.

Meer informatie over de EFODL conferentie en en over aanmelden kunt u vinden op https://efodl.eventbrite.com/

Excuses voor deze late berichtgeving, maar het programma is pas recentelijk bij ons bekend.