07 december 2012

Metamorfose in het Metaforum

"Metamorfose in het Metaforum"
Expertise-convergentie Leren en Werken in de 21e eeuw

Nnoal themabijeenkomst 11 december 2012
School voor de Toekomst
’s-Hertogenbosch

U kent waarschijnlijk School voor de Toekomst en bent dan zeker ook in het Metaforum, onze fraaie aula, geweest. Op 11 december zal daar een metamorfose plaatsvinden: het Nederlands Netwerk voor Open- en AfstandsLeren (Nnoal) hernieuwt zich met een focus op het uitwisselen van visies en ervaringen ten aanzien van de ‘skills’ die de naaste toekomst vereist. Skills die voorwaardelijk zijn om kansrijk te leren en uiteindelijk succesvol te werken gecombineerd met leren.

Om die hernieuwing manifester te maken verandert de naam Nnoal in LRN21. LRN21 is een ‘acroniem’ voor Leren in de 21e eeuw (wees vrij om Learn 21 er in te lezen).

We behouden het goede van de verleden werkwijze: vier maal per jaar een fysieke ontmoeting met een diner: lekker netwerken!

Nieuw is de website die we lanceren waarin we gerichte informatie ontsluiten en waar we van onze leden en sympathiserende vrienden bijdragen plaatsen en discussies faciliteren.

Afhankelijk van de functionele behoefte zullen we de website uitbreiden met eigentijdse toeters en bellen.

Om elkaar nog eens flink te prikkelen starten we bovenstaande metamorfose met een inleiding door Coen Free, visionair algemeen directeur van het Koning Willem I College en president van de European Federation for Open and Digital Learning.
Omdat de technologische ontwikkeling heel snel gaat en vaak voor onverwachte uitdagingen (kansen en problemen) zorgt, kan het geen kwaad om hier een internationaal erkende coryfee zijn licht op te laten schijnen. Ron Tolido timmert al jaren richtingwijzers aan de digitale weg naar de toekomst. Ron is Senior Vice President and CTO Applications Continental Europe, Capgemini - Director, The Open Group.

Met de opwinding van het voorafgaande nog tussen de neuronen zullen leden van de programmacommissie na de pauze, per thema, kort met de gasten standpunten en kennis uitwisselen.

Dat wordt de basis voor het online voortzetten van discussies.

LRN21 is voor deskundigen, nieuwsgierigen, leergierigen, sociale kennisdelers, ….
Past u grotendeels in het profiel? Dan ontmoet u de anderen op 11 december!
Tot ziens op 11 december 2012 vanaf 15.00 uur in School voor de Toekomst (gebouw S) van het Koning Willem I College.

U kunt zich aanmelden via www.svdt.org. Onder “Actueel” vindt u meer informatie over het programma van deze middag en het online aanmeldingsformulier voor de bijeenkomst en het diner.

Voor in uw agenda!
In 2013 zijn de themabijeenkomsten gepland op 5 maart, 18 juni, 8 oktober en 12 december.

16 september 2012

Digi-nozel


"Digi-nozel"
Over jolijt, profijt en spijt met de nieuwe media

Nnoal themabijeenkomst 9 oktober 2012
School voor de Toekomst
‘s-Hertogenbosch

De sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Voor de huidige generatie jongeren zijn mobiele apparaten en sociale media "zuurstof”.  De moderne mens is een mediamens. Ook die kan verdwalen in een medialandschap dat steeds verder uitdijt en continu verandert.

Hoe kunnen we positief kritisch kijken naar de ontwikkelingen?
Er zijn natuurlijk voordelen. Altijd en overal contact kunnen hebben met anderen/gelijkgestemden. Altijd en overal toegang hebben tot de gewenste informatie. En, heel recent, het gebruik  van crowdsourcing en het tweede scherm tijdens tv- uitzendingen over de verkiezingen.

Maar het gebruik van sociale media brengt ook gevaren met zich mee. De recente virusaanvallen die tot doel hadden wachtwoorden en financiële gegevens te achterhalen, spreken voor zich. De ‘facebookmoord’ heeft de discussie over de oncontroleerbaarheid van het medium ook weer doen oplaaien.

Hoe serieus nemen scholen en bedrijven de invloed van sociale media in de klassen en op de werkvloer? Hoe bereiden de scholen hun studenten voor op de maatschappij waarin sociale media een grote rol spelen? Hoe gaan bedrijven om met mediawijs maken van hun medewerkers? Verandert door het gebruik van sociale media de rol van de medewerker?

In het onderwijs en op de werkvloer van de 21e eeuw mag daarom een moderne  vaardigheid als mediawijsheid niet ontbreken.

In deze Nnoal bijeenkomst laten wij u zien wat er op scholen gebeurt op dit gebied voor studenten en wat scholen en bedrijven voor initiatieven nemen om hun werknemers mediawijs te maken.

Als eerste spreker zal Peter Borghaerts van ACBB Media in praktijkvoorbeelden van het ROC van Amsterdam en het Wellantcollege laten zien hoe leerlingen en medewerkers mediawijs worden gemaakt.
Als deelnemer aan de themabijeenkomst krijgt u zijn e-book ‘Onderwijs ideeën boek’ en wordt een lesprogramma over het gebruik in het MBO van de sociale media ter beschikking gesteld.

De tweede spreker is Arjen Jelsma, van Capgemini. Hij geeft een doorkijk naar de organisationele veranderingen die het gebruik van Social Media met zich meebrengt en wat de ‘dark side of Social Media’ kan zijn.

Tot ziens op 9 oktober  2012 vanaf 15.00 uur in School voor de Toekomst (gebouw S)  van het Koning Willem I College.

U kunt zich aanmelden via www.svdt.org. Onder “Actueel” vindt u meer informatie over het programma van deze middag en het online aanmeldingsformulier voor de bijeenkomst en het diner.

22 mei 2012

Khan dat wel, succesvol online leren?

Nnoal themabijeenkomst 19 juni 2012
School voor de Toekomst
‘s-Hertogenbosch

Hoe betrek je leerlingen/studenten bij de online les? Hoe zorg je er als docent voor dat ze de lesstof begrijpen? Onze volgende Nnoal bijeenkomst staat in het teken van online leren en activerende didactiek.

i-STARr methode
De i-STARr methodiek van Bob van den Brand, universitair hoofddocent van de Tilburg University, biedt hiervoor een vernieuwende aanvulling. Voor docenten én studenten een welkome verrijking van het gewone collegeaanbod. Bij de i-STARr methode blijft het niet bij ‘het filmpje kijken’ en saai is het al helemaal niet! De methode biedt naast de interactieve webcolleges ook korte webtutorials, opdrachten met feedback, live spreekuur door middel van chat en live streamings van tentamenuitslagen met een toelichting van de docent.

Het succes van de methode weerspiegelt zich in de hogere slagingspercentages voor de opleidingen waar de methodiek toegepast wordt én, niet minder belangrijk, in de gestegen waardering van de studenten. De bruikbaarheid van deze methode beperkt zich niet alleen tot de universiteit, maar is algemeen toepasbaar.Khan Academy
Een ander nieuw concept in het kader van efficiënt en uitdagend online leren, is ontwikkeld door de Khan Academy. De Khan Academy is een non-profit organisatie die voor iedereen, wereldwijd, goed onderwijs toegankelijk wil maken. De online leermethode stelt via de website gratis leermateriaal beschikbaar aan iedereen die maar wil leren. De deelnemers kunnen zelfstandig online instructievideo’s bekijken, oefeningen en testen maken en de voortgang bekijken. Het idee is dat de deelnemers de instructies thuis bekijken en oefenen en zo op school tijd overhouden voor andere dingen of voor ondersteuning door de docent: the flipped classroom.

Khan Academy Nederland
Arco de Bonte
Sinds kort is er een Nederlandse tak van deze Amerikaanse online methodiek opgericht. Medeoprichter van de Nederlandse tak en voorzitter van de stichting Timo Kos informeert ons netwerk over de activiteiten van de Khan Academy. Arco de Bonte, mede initiatiefnemer van de Khan Academy Nederland, vertelt over zijn ervaringen met het gebruik van de methode op de Koningin Julianaschool in ’s-Gravenpolder.

U kunt zich aanmelden via www.svdt.org. Onder “Actueel” vindt u meer informatie over het programma van deze middag en het online aanmeldingsformulier voor de bijeenkomst en het diner.

Voor in uw agenda! De overige themabijeenkomsten in 2012 zijn gepland op 09-10 en 11-12.

Tot ziens op 19 juni 2012 vanaf 15.00 uur in School voor de Toekomst (gebouw S) van het Koning Willem I College.

08 mei 2012

ICE AGE 2012, EFODL-conferentie, Norwich (GB)

Op donderdag 24 en vrijdag 25 mei vindt de jaarlijkse EFODL-conferentie plaats. Ditmaal in  Norwich (GB).
Titel van de conferentie: ICE AGE 2012
Thema van de conferentie: Innovation, Creativity and Enterprise.

Meer informatie over de EFODL conferentie en en over aanmelden kunt u vinden op https://efodl.eventbrite.com/

Excuses voor deze late berichtgeving, maar het programma is pas recentelijk bij ons bekend.

10 februari 2012

Programma Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Leren

Nnoal themabijeenkomst 13 maart 2012

Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Leren

School voor de Toekomst
‘s-Hertogenbosch

15.00 – 15.15 uur: Ontvangst in de Foyer van School voor de Toekomst

15.15 – 15.45 uur: Welkom en inleiding op het thema door dagvoorzitter Mark Ruijsendaal, Marketing Business Line Manager bij TNO Informatie Maatschappij

15.45 – 16.35 uur:
Flexibele Leerroutes bij Capgemini Academy
Roland Bonsen en John May, Learning Strategy Consultant, Capgemini Academy

16.35 – 16.50 uur: Pauze met koffie/thee

16.50 – 17.40 uur:
Het Nieuwe Werken en het Nieuwe Leren bij de Netwerkschool ROC Nijmegen
Hanneke van Bleek, projectmanager van de Netwerkschool

17.40 - 17.50 uur: Afsluiting door dagvoorzitter

18.00 – 20.00 uur: Diner in Mensa


Kijk voor het volledige programma op http://www.svdt.org

Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Leren

Het Nieuwe Werken is een hype. Door verschillende externe factoren, zoals de fileproblematiek, drukke huishoudens met werkende partners die vaak ook nog kinderen hebben die van alles moeten, wordt het Nieuwe Werken gestimuleerd. Maar... Het Nieuwe Werken is meer dan alleen een gedeelte van je werktijd op je thuiswerkplek doorbrengen.

14 november 2011

Couch potato vs ondernemer 13-12-2011

Bent u ook zo benieuwd wat Joke Voogt (UT), Arno Duis (TMC) en Ria Bleeker (ROC van Amsterdam) ons daarover te vertellen hebben?

Kom dan op 13 december naar de Nnoal themabijeenkomst "Couch potato vs ondernemer" en luister, denk en praat met ons mee over de verwachtingen die maatschappij en arbeidsmarkt hebben m.b.t. de leerlingen en hoe het onderwijs hierop kan en moet reageren.

Meer informatie en inschrijven op www.svdt.org

13 oktober 2011

05 oktober 2011

Het programma van AR you? 11-10-2011

17.00 - 17.20 Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers.
17.20 - 17.25 Welkom door de dagvoorzitter: Josée Bours
17.25 - 17.30 Optreden beatboxer Jarno Bent
17.30 - 18.00 Hello - Augmented Reality door Fred van Rijswijk (C2K)
18.00 - 18.30 Voorgerecht en optreden Jarno Bent
18.30 - 19.00 Van virtueel spelen tot vieze kleren door Maarten Hennekes (HAN) en Jan
Knuivers (OBS De Berkel)
19.00 - 19.30 Hoofdgerecht en optreden Jarno Bent
19.30 - 20.00 QR codes in het techniekonderwijs door Harry Gankema (KPC groep)
20.00 - 20.30 Nagerecht en koffie

Aanmelden via www.svdt.org!

29 september 2011

AR you? Nnoal op 11 oktober

11 oktober 2011

17.00 - 20.30 uur

Nnoal

Mensa, gebouw G, Koning Willem I College


Met de volgende sprekers:

Fred van Rijswijk

Maarten Hennekes

Jan Knuivers

Harry Gankema


Én optredens van beatboxer Jarno Bent!


AR you?


Meld je aan op www.svdt.org!