24 december 2007

Prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2008

Wij wensen alle lezers van het Nnoal weblog prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2008 en wij hopen u ook in dit nieuwe jaar te ontmoeten tijdens onze bijeenkomsten.

Nnoal programmacommissie
Josée Bours
Reina van Casteren

04 december 2007

Een gezelschap Nnoal'ers naar Online Educa Berlin 2007

Het was weer een drukbezochte conferentie. De meer dan 2000 mededeelnemers kwamen
uit 90 verschillende landen.


Opvallende sprekers waren Sugata Mitra, Andrew Keen en Donald Clark.
Sugata Mitra vertelde over zijn “hole in the wall” project in India. Hij deed onderzoek naar de mate waarin kinderen zelf de motivatie en vaardigheden om kennis te ontsluiten kunnen ontwikkelen zonder hulp van professionals. “Do we need professors or processors?”
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/india/thestory.html
Zijn centrale boodschap: kinderen leren zelfstandig als zij dat zelf willen. Waar het om gaat is triggering the right emotion. Daarbij maakt het niet uit om welke kinderen het gaat, en waar deze wonen. Mitra stelde dat het belangrijk is dat computers op publieke plaatsen toegankelijk zijn, maar niet op school. Want computers op school worden vooral -aldus Mitra- geassocieerd met leerplicht, en gaan niet uit van intrisieke motivatie. Zie voor presentatie de weblog van Willem Karssenberg. Op de beelden is te zien dat kinderen prima in staat zijn om te leren zonder enige ondersteuning en begeleiding.
Andrew Keen waarschuwde tegen de web 2.0 hype. De cultuur van amateurs ondermijnt het werk van wetenschappers. Hij besprak zijn boek: “The cult of the amateur”, how today’s internet is killing our culture.
Donald Clark,
http://donaldclarkplanb.blogspot.com een prima performer die de vloer aanveegde met de opmerkingen van Andrew Keen. Voor jongeren is het huidige onderwijs te saai, zij wachten te veel en doen nauwelijks iets. Hij bekritiseerde een aantal gerenommeerde onderwijskundigen zoals, Skinner, Bloom, Gagné en Vygotski. Zie weblog Wilfred Rubens.

Een aantal algemene bevindingen op een rijtje:
1. De Belgische minister van Economische Zaken zag drie belangrijke trends voor de toekomst:
- verandering van deelnemers in educatie (relatief meer mensen in leeftijdscategorie van 55 -65 jaar)
- combinatie van leren en werken wordt belangrijker, met name voor vrouwen (een boek van haar hand heet “e-mama)
- mobiel werken en leren, e-working voor vrouwen.
2. Er is een discussie gaande over de verschillende soorten van eigenaarschap van het web:
- web 1.0 connected, verbinding
- web 2.0 shared, delen
- web 3.0 inside, je zit er midden in
3. De noodzaak voor just in time performance support en tzt ook in 3d personal learning spaces. (bijv. Quaq
http://www.qwaq.com/ ) Mensen moeten zich kunnen bewegen in communities of practice (Cops). Tijdens reguliere opleidingen moeten mensen al in contact gebracht worden met werk- leergemeenschappen van bedrijven en instellingen. Diverse spelers van jobsupport spelen hier op in met korte mini- leerobjecten van maximaal 10 minuten. (leertijd = werktijd)
4. De noodzaak van professionalisering van leerkrachten/ pedagogische ICT competenties verbeteren.

Wilfred Rubens heeft enige handreikingen geïnventariseerd:
 • Maak een video die de onderwijsvisie illustreert en verspreid deze video.
 • Ontwikkel een strategie op 3 niveau's (organisatie, sector/faculteit, individu).
 • Laat docenten innovatieve, kleinschalige projecten rond digitale didactiek uitvoeren. Een voorbeeld zijn e-tivities (Gilly Salmon). Al doende werken zij aan hun expertise.
 • Laat docenten bij het ontwikkelen van onderwijs expliciet aandacht besteden aan de rol van ICT en ondersteun hen daarbij. Dat werkt beter dan de traditionele cursussen. Innovatie blijkt bij veel reguliere instellingen moeizaam te verlopen. Een voorbeeld van aanpak bij Avans Hogescholen: de ontwikkelafdeling LIC koopt intern tijd van docenten bij afdelingen. Avans zit in de overgang van “Learn 2 use” naar “use 2 learn”. Een ander voorbeeld van de universiteit van Leicester www.le.ac.uk/adelie eLearning moet op een voorzichtige manier geïntroduceerd worden: bijvoorbeeld aan de hand van de 10 niveau’s van Bonk http://php.indiana.edu/~cjbonk/paper/edmdia99.html
 • Gebruik een community of practice voor docenten. Maar bereidt docenten via een cursus voor op het leren via een dergelijke gemeenschap.
 • Gebruik ook authentieke, real life opdrachten voor de professionalisering van docenten.
 • Studenten kunnen uitstekende docenten zijn op het gebied van ICT.
5. Een fraai initiatief van een Ierse universiteit: hun infrastructuur en kennisbronnen worden beschikbaar gesteld aan de regio. Studenten leren op die manier al tijdens hun studie hun werk te betrekken op de maatschappij. http://www.nuigalwaycki.ie/cki
6. Veel aandacht voor serious gaming, informeel leren en leren in virtuele werelden.
Ewan Mackenzie maakt een vergelijking tussen effect van serious gaming en leren in second life. Met gaming betere ervaringen als het gaat om jeugd en leren.
Michael Wagner gaf aan dat er een didactisch metadesign nodig is voor het construeren van games voor leerprocessen.
www.donau-uni.ac.at/acgs
Zo ook Hans Hummel die een Toolkit voor het construeren van serious games onder de aandacht bracht van het EMERGO project van de Open Universiteit.
7. Diverse presentatie over mobiel leren lieten zien dat er nog veel moet gebeuren wil dit mainstream worden. Wel zijn er hoopvolle ontwikkelingen op het gebied van content (conversie) en invoer en uitvoer bij de apparatuur (spraakgestuurd, inuïtive touch, oprolbeelschermen of (erg grappig) een ingebouwde miniprojector waarmee je ongeveer een A4 formaat goed kon projecteren bij matige lichtomstandigheden. Mobiel leren moet een rol gaan spelen bij instant performance support.
8. Enkele sprekers benadrukten dat we nog aan het begin staan van een grote omslag: het huidige eLearning staat nog in de context van a priori “Face to face” –leren.

Een van de zeer interessante topics was TEL (Technology Enhanced Learning)-research. Met slechts vijf bezoekers een onderbezet, zeer ondergewaardeerd en onderschat onderdeel van het gevarieerde Online-educa programma.

De drie presentatoren belichtten elk hun werk in het mega Europese research netwerk Kaleidoscope. (http://www.noe-kaleidoscope.org/). Mega vanwege het feit dat er 1100 onderzoekers uit 24 landen in 90 onderzoeksgroepen actief waren! Over denkkracht gesproken. De drie presentaties waren navenant.
Barbara Wasson (Noorwegen) Schetste het onderzoek Collaborative knowledge building as a foundation for organising learning scenarios (collectieve kennisontwikkeling in geografisch gespreide groepen) ondermeer gebaseerd op Progressive Inquiry learning (Muukkonen et al., 1999). Absoluut een aanrader als je op zoek bent naar een voorbeeld van een ontdekkend leren werkvorm die stevig ingebed is in research. http://www.svdt.org/nnoal/OnlineEduca2007-Wasson.ppt
Judith Schoonenboom (UVA) besprak haar research in Lifelong competencee development: the TENcompetence infrastructure. TENcompetence http://www.tencompetence.org/ is op zich ook een mega Europees project onder leiding van Rob Koper, Open Universiteit. Het doel van TENcompetence (The European Network for Lifelong Competence development) (2005-2007) is om een technische, didactische en organisatie infrastructuur te ontwikkelen voor levenslange competentieontwikkeling voor individuele, professionele EU inwoners, teams en organisaties. Competentie adepten en criticasters vinden een mer a boire aan zeer interessante research http:/www.svdt.org/nnoal/OnlineEduca2007-TAN.ppt

Jacqueline Bourdeau (http://www.licef.teluq.uquebec.ca/eng/index.htm ) uit Canada schetste haar onderzoek op gebied van Instruction Design: het ontwikkelen van een ontologie voor onderwijs. Ik moet je wel waarschuwen dat vermoedelijk slechts de die-hard Instruction Designers hiervoor op het puntje van hun stoel zullen belanden. Instruction Design houdt zich bezig met de architectuur van onderwijs: van leersituatie tot opleiding, van leeromgeving tot (onderwijskundige) organisatie van een instituut.
Instruction Design kent vele stromingen en modellen die meer of minder gebaseerd zijn op leerpsychologie, didaktiek en onderwijskunde at large. Hoewel er vele boeken en websites zijn waarin de belangrijkste theorieën en modellen beschreven staan (o.m. http://tip.psychology.org/), blijft het voor een Instruction Designer vrijwel ondoenlijk om in elk ontwerp de relevante research te betrekken.
Jacqueline Bourdeau’s onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een Learning Design omgeving die zich bewust is van theorieën en die leeromgevingen oplevert die geïnspireerd zijn door theorieën. WOW! Evidence based ontwerpen van leersituaties cq Quality assurance in onderwijs komt nu wel heel dichtbij. http://www.svdt.org/nnoal/Bourdeau-Berlin-Nov07


Tot slot de ontbijtsessie van het NNOAL .

De tweede dag begon met een ontbijt sessie, georganiseerd door het Nederlandse Netwerk voor Open en Afstandsleren en het Consortium voor Innovatie. Tijdens deze sessie wisselden collega’s van verschillende ROC’s ervaringen uit, opgedaan tijdens de eerste dag. Josée Bours van het Koning Willem I college modereerde het geheel. Een erg geslaagd initiatief, zoals uit vele reacties bleek!

12 november 2007

Ontbijtsessie Nnoal 30-11-2007 tijdens Online Educa in Berlijn

Wist u al dat het Nnoal i.s.m. het Consortium voor Innovatie op 30 november tijdens de Online Educa in Berlijn weer een ontbijtsessie verzorgt?

Bent u ook in Berlijn en wilt u meedoen?

Ga dan naar ontbijtsessie en meldt u aan!

What’s all in the game? Nnoal themabijeenkomst op 11-12-2007

Op 11 december organiseert het Nnoal de laatste themabijeenkomst voor dit jaar in School voor de Toekomst.

Het thema van deze bijeenkomst is gaming.

Dit onderwerp is al eerder aan de orde geweest tijdens de bijeenkomst van 13 februari 2007, toen een aantal jongeren ons liet zien en beleven op welke manier zij ICT een betekenisvolle plek hadden gegeven in hun dagelijkse leven. Voor de deelnemers was toen een belangrijke vraag welke rol het onderwijs geeft aan deze nieuwe mogelijkheden.

De bijeenkomst van 11 december gaat hier dieper op in met onderzoek, demonstratie en presentatie van praktijkervaring.

Hiervoor zijn de volgende sprekers uitgenodigd:

o Frans Ottenhof, biologiedocent en studiebegeleider Da Vinci College Purmerend en Onderwijsadviseur KPCgroep
o Hannie van der Heijden, senior educational consultant, ROC Aventus, e.a.
o Henri Kuunders, docent Horeca, Koning Willem I College, deelnemer in Kennisnetproject MBO-gaming

Kijk voor meer informatie over het programma van deze middag op School voor de Toekomst

03 oktober 2007

HapSnapShots The day after

Het was wel spannend voor ons. Een nieuw concept (van het Nnoal i.s.m. Kennisnet) uitproberen, volgeboekt zijn én een wachtlijst hebben.
Maar, we kunnen terugkijken op een erg geslaagde middag en avond! Alles liep gesmeerd, niet in de laatste plaats dankzij de inzet van onze Hotelschool die heerlijk eten bereid had.

HapSnapShots was een intense en afwisselende werkvorm met veel dynamiek, zoals te zien is op de foto's. Het accent lag meer op overzicht krijgen en kennismaken.
Verdieping van de onderwerpen volgt in volgende bijeenkomsten zoals op 11 december a.s.
Bekende webloggers zoals Wilfred Rubens en Willem Karssenberg hebben elkaar de loef afgestoken om het eerste een verslag te posten op hun weblog. De moeite waard om te bekijken!

Hieronder volgt in de volgorde van het programma een korte beschrijving en de links naar de presentaties van de diverse sprekers.

Welkom en inleiding door Josée Bours, coördinator Nnoal
joseebours@svdt.org
http://nnoal.blogspot.com/
Josée gaf een korte inleiding op HapSnapShots, maar ook een korte toelichting op achtergrond en activiteiten van het Nnoal.
De eerstvolgende activiteit van het Nnoal is de ontbijtsessie (gesponsord door het CvI) op 30-11-2007 tijdens de Online Educa in Berlijn.


De nieuwe data van onze bijeenkomsten in 2008 (zoals gewoonlijk op de dinsdag) zijn: 12-02 , 20-05 , 07-10 , 09-12

HapSnapShots etiquette door Jan Jacobs, School voor de Toekomst
j.jacobs@svdt.org
Jan bracht ons bij hoe we ons dienden te gedragen tijdens de HapSnapShots. Het was tenslotte nieuw voor ons allemaal.


Van Wehkamp catalogus bedrijf naar Wehkamp Internetbedrijf.
Mienke Schinkel vertelde een bevlogen verhaal over hoe Wehkamp de stap kon maken van een catalogus bedrijf naar een internetbedrijf.
Mienke Schinkel MHD, Wehkamp
manager Human Development
mschinkel@Wehkamp.nl
http://www.wehkamp.nl/


Stream IT all, prosume your media to the max.
Willem gaf ons een een razend tempo een inkijkje in de mogelijkheden van handige webtools voor b.v. het opnemen, bewerken en distribueren van video's, streaming video e.d. Mogelijkheden die volgens hem binnen ieders bereik liggen.

Willem Karssenberg, Drenthe College
adviseur dienst ICT, trendmatcher
http://www.trendmatcher.nl/
willem@trendmatcher.nl

On site
Er wordt veel aan professionalisering gedaan in het onderwijs, maar wordt er ook veel mee gedaan? In dit project worden docenten(groepjes) op hun eigen werkplek op weg geholpen met diverse ICT-tools (social bookmarking, blogging, wiki, arrangeertool en LMS) om content en didactische werkvormen daadwerkelijk te implementeren.
Martijn Bos, Koning Willem I College
Trainer/ontwikkelaar
m.bos@svdt.org
http://www.svdt.org/

Wat nou kwaliteit?
De stokkenstoel van Rietveld was de metafoor die door Guus Schmitt gebruikt werd om zijn punt te maken over de kwaliteit van digitaal leermateriaal. Scholen zijn op zoek naar bij hen passende digitale leermiddelen. Het spul moet bovendien van goede kwaliteit zijn. Kennisnet Ict op school schept orde in de chaos.
Guus Schmit, Kennisnet Ict op school
Adviseur
g.schmit@kenict.org
http://www.ictopschool.net/software/kwaliteitdigitaalleermateriaal

Helicon Campus in Second Life
De resultaten en ervaringen van leerlingen en docenten van dit inmiddels afgeronde 3D-project werden in een duo-presentatie door Henk verteld en door Angela getoond. We maakten een korte wandeling in Second Life in de door hen geschapen omgeving en objecten.
Angela Graat en Henk Burg, Helicon Opleidingen
beleidsmedewerker onderwijsinnovatie
a.graat@helicon.nl
http://www.helicon.nl/
h.burg@helicon.nl

China in your mind
Buik vol, hoofd leeg. Een bijzonder actief onderdeel in het programma waaraan met veel enthousiasme door de aanwezigen werd deelgenomen.
Peter Brouwers, School voor de Toekomst
Medewerker onderwijsvernieuwing
peerbrouwers@svdt.org
http://www.svdt.org/
http://www.weiqi.nl/blog

Contentcreatie in web 2.0
Veel web 2.0 toepassingen lenen zich uitstekend voor toepassingen in het onderwijs. De contentcreatieportal ondersteunt de gebruiker hierbij. In een Wiki worden web 2.0 leermaterialen aangeboden en gezamenlijk doorontwikkeld. Creatief delen!
Jan-Bart de Vreede, Kennisnet Ict op school
Productmanager portal en portal componenten
J.deVreede@kenict.org
Binnenkort:
http://contentcreatie.kennisnet.nl/
Is nu nog:
http://web.kennisnet.nl/portal/contentcreatie

Wordt Hyves de elektronische leeromgeving van de toekomst?
Wilfred was onze laatste spreker. Hij richtte de blik van de deelnemers op de social network services als Hyves, Facebook en Myspace die massaal door jongeren gebruikt worden. Kan het MBO deze applicaties ook voor het leren gebruiken? Navraag onder de aanwezigen leerde dat velen wel gehoord hadden van deze netwerken en er even gekeken hadden, maar er zelf (nog) niet mee werkten.
Wilfred Rubens, Gilde Opleidingen
Beleidsmedewerker College van Bestuur
g.rubens@rocgilde.nl
http://www.wilfredrubens.com/

Trio Klater vroeg én kreeg zijn plek in het programma met verrassende liedjes.
http://www.wilbertfriederichs.nl/klater_mid.htm
Rond 20.00 uur werd het programma afgesloten.

31 augustus 2007

HapSnapShots 9 oktober in School voor de Toekomst te 's-Hertogenbosch

Een nieuwe speelse en lekkere vorm voor kennis maken en kennis delen. Kijk hieronder eens wat we bieden! Dit bijzondere experiment van het Nnoal is mede mogelijk gemaakt door Kennisnet Ict op school.

Programma

16.00 Ontvangst met muziek
Trio Klater
http://www.wilbertfriederichs.nl/klater_mid.htm

drankje, hapje, muziek en netwerken

16.30 uur Welkom

Inleiding
Josée Bours, coördinator Nnoal
joseebours@svdt.org
http://nnoal.blogspot.com/

HapSnapShots etiquette
Jan Jacobs, School voor de Toekomst
j.jacobs@svdt.org

Master shot

Van Wehkamp catalogus bedrijf naar Wehkamp Internetbedrijf.

Hoe kon Wehkamp de stap maken van een catalogus bedrijf naar een internetbedrijf?
Het herontwerpen van de organisatie Wehkamp gaat via de persoonlijke inzet en bevlogenheid van haar medewerkers.
De persoonlijke vernieuwing van mensen heeft Wehkamp geregeld via haar Corporate Academy die nu inmiddels 10 jaar bestaat.
Persoonlijke ontwikkeling is dus organisatieontwikkeling en vise versa.

Mienke Schinkel MHD, Wehkamp
manager Human Development
mschinkel@Wehkamp.nl
http://www.wehkamp.nl/

Intermezzo (drankje, hapje, muziek en netwerken)

Hot shots 1

Stream IT all, prosume your media to the max.
"Maak je eigen live televisienetwerk om al je media te delen met anderen”
Video opnemen, bewerken en distribueren behoort niet meer tot het domein van specialisten. Handige webtools brengen dit binnen ieders bereik.

Willem Karssenberg, Drenthe College
adviseur dienst ICT, trendmatcher
http://www.trendmatcher.nl/
willem@trendmatcher.nl

On site
Er wordt veel aan professionalisering gedaan in het onderwijs, maar wordt er ook veel mee gedaan? In dit project worden docenten(groepjes) op hun eigen werkplek op weg geholpen met diverse ICT-tools (social bookmarking, blogging, wiki, arrangeertool en LMS) om content en didactische werkvormen daadwerkelijk te implementeren. Samen met experts wordt per gereedschap een basiscollectie gemaakt.

Martijn Bos, Koning Willem I College
Trainer/ontwikkelaar
m.bos@svdt.org
http://www.svdt.org/

Intermezzo (drankje, hapje, muziek en netwerken)

Hot shots 2

Wat nou kwaliteit?
Kwaliteit van digitaal leermateriaal
Scholen zijn op zoek naar bij hen passende digitale leermiddelen. Het spul moet bovendien van goede kwaliteit zijn. Kennisnet Ict op school schept orde in de chaos.

Guus Schmit, Kennisnet Ict op school
Adviseur
g.schmit@kenict.org
http://www.ictopschool.net/software/kwaliteitdigitaalleermateriaal

Helicon Campus in Second Life
De resultaten en ervaringen van leerlingen en docenten worden van dit inmiddels afgeronde 3D-project gepresenteerd.

Angela Graat, Helicon Opleidingen
beleidsmedewerker onderwijsinnovatie
a.graat@helicon.nl

http://www.helicon.nl/

Co-presentator Henk Burg

h.burg@helicon.nl

Intermezzo (drankje, hapje, muziek en netwerken)

Master shot
China in your mind
China is steeds vaker in het nieuws. Economisch een grootmacht, qua historie en culturele waardes onovertroffen.
We nemen lichamelijk en geestelijk een hapje Chinese gezondheid!
Afkijken mag, spieken MOET................
Buik vol, hoofd leeg

Peter Brouwers, School voor de Toekomst
Medewerker onderwijsvernieuwing
peerbrouwers@svdt.org

http://www.svdt.org/
http://www.weiqi.nl/

Intermezzo (drankje, hapje, muziek en netwerken)

Hot shots 3
Contentcreatie in web 2.0
Veel web 2.0 toepassingen lenen zich uitstekend voor toepassingen in het onderwijs. De contentcreatieportal ondersteunt de gebruiker hierbij. In een Wiki worden web 2.0 leermaterialen aangeboden en gezamenlijk doorontwikkeld. Creatief delen!

Jan-Bart de Vreede, Kennisnet Ict op school
Productmanager portal en portal componenten
J.deVreede@kenict.org
Binnenkort:
http://contentcreatie.kennisnet.nl/
Is nu nog:
http://web.kennisnet.nl/portal/contentcreatie


Wordt Hyves de elektronische leeromgeving van de toekomst?
Jongeren gebruiken massaal zogenaamde social network services als Hyves, MySpace of Facebook. Kan het MBO deze applicaties ook voor het leren gebruiken?

Wilfred Rubens, Gilde Opleidingen
Beleidsmedewerker College van Bestuur
g.rubens@rocgilde.nl
http://www.wilfredrubens.com/

Intermezzo (toetje, muziek en netwerken)

Ca. 19.55 uur Tot ziens
Josée Bours, NnoalErna ……
Op deze blog vindt u spoedig na afloop presentaties en foto’s van het HapSnapShots-event.

07 juli 2007

HapSnapShots 9 oktober 2007 Nnoal


Op 9 oktober 2007 organiseert het Nederlands Netwerk voor Open en Afstandsleren zijn derde bijeenkomst van het jaar. We doen dat dit keer in samenwerking met Kennisnet. Want we gaan iets bijzonders doen: uitproberen van het HapSnapShots-concept voor dynamische en aangename kennisdeling.

Kijk voor meer informatie op HapSnapshots.

Organisatorisch contactpersoon voor dit evenement is
Reina van Casteren tel 073 6200224 r.vancasteren@kw1c.nl.
Zij is op 13-08 weer bereikbaar voor informatie.

Voor inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot

Jan Jacobs 073 6200261 of 0653281393 j.jacobs@kw1c.nl

26 juni 2007

Nnoal op locatie bij Wolters-Noordhoff in Houten

Dinsdag 19-06 waren we met ca. 30 deelnemers te gast bij Wolters-Noordhoff in Houten.

We werden verwelkomd door Judith Kuipéri en kregen een interessant programma aangeboden.

Om te beginnen een plenaire bijeenkomst waarin door Chris Bele een blik geboden werd in de ins- en outs van de ontwikkeling van een webbased programma m.b.t. de zorg.

“E-learning in de zorg” is een internationaal initiatief voor permanente educatie in de zorg. Verpleegkundig personeel leert online en interactief de theorie van voorbehouden handelingen. Het project is opgezet in samenwerking met het AMC maar de inhoud kan aangepast worden aan de protocollen van andere zorginstellingen. De aanleiding om deze programmatuur te ontwikkelen was de wettelijke verplichting tot scholing (BIG).

Daarna hadden we de keuze tussen twee workshops:- "Secco" door Joline Meenink en Fleur van den Berg, waarbij Fleur de kant van de uitgever en de werking van het programma voor haar rekening nam en Joline toelichting gaf op de pilots die met dit hulpmiddel uitgevoerd waren. Secco is een digitaal programma dat in een breed samenwerkingsverband tot stand is gekomen. Het kan als laagdrempelig hulpmiddel ingezet worden in het kader van het trainen van essentiële sociaal-emotionele en communicatieve competenties. Secco is nu nog in een experimentele fase. Ca. 2/5 van het programma moet nog ontwikkeld worden. Na de uitleg werden we in de gelegenheid gesteld om hands-on te ervaren hoe met het programma gewerkt kan worden. Aanleiding om dit programma te maken was de noodzaak om hulpmiddellen te ontwikkelen in de strijd tegen de uitval/ het afhaken van leerlingen in het (V)MBO. Meer info: http://www.wolters-noordhoff.nl/secco


- "Connect" door Melchior de Vries. Connect is een digitaal flexibel leermiddel voor Leer- loopbaan en Burgerschapscompetenties. Melchior gaf een helder en leuk beeld van de totstandkoming van dit programma en natuurlijk van de bruikbaarheid. Meer info: www.wolters-noordhoff.nl/connect

Als laatste was er een plenaire sessie met als onderwerp "Flexibel leren". Hierin gaf Hans de Rooij een kijkje in de nabije toekomst van online onderwijs: flexibele inhoud, flexibele dragers flexibele didactiek en flexibele organisatie. Docenten kunnen educatieve content van de uitgever selecteren, (her)ordenen en andere/eigen bronnen toevoegen.


Josée Bours dankte kort alle sprekers en zij ontvingen als dank een aardigheidje van het Nnoal.
Tot zover het informatieve gedeelte van deze middag.

Daarna was er een heerlijk buffet waarbij natuurlijk volop verder genetwerkt werd.
Tot onze verrassing kregen we tijdens het buffet ook nog een echte Djembé voorstelling. Lekker swingend!

Tot slot kregen alle deelnemers als ze hun badge inleverden een leuk boek cadeau. Een toepasselijk geschenk van een uitgeverij!

Wolters -Noordhoff was een prima gastheer. Hartelijk dank hiervoor van het netwerk!


30 mei 2007

NNOAL delegatie op bezoek op internationale EFODL conferentie in Belfast

Het NNOAL was prominent aanwezig met deelnemers en sprekers op de conferentie “Demonstrating Transformation in Le@rning: Practice, Process and Product” op 23 en 24 mei2007 in Belfast.

De Noord-Ierse gastvrijheid was permanent merkbaar. Het gastcollege, het Belfast Institute, blonk uit in het perfect organiseren en faciliteren van het gehele event.

Inhoudelijk was de conferentie gericht op echt in de praktijk toegepaste vormen van eLearning, zoals pod- en vodcasten, content ge- en hergebruiken, ontsluiten van bronnen en het al of niet online begeleiden van elektronisch gefaciliteerd leren. Met name de presentatie over de praktijkervaring van onze Belgische buren, met de titel: ‘eLearning: don’t try this at home (alone)’, was zeer leerzaam.
Internet maakt het mogelijk om wereldwijd bronnen te ontsluiten en te gebruiken binnen een elektronische leeromgeving. De koppelingsafspraken die hiervoor noodzakelijk zijn, de zogenaamde metadata standaarden, werden uitvoerig toegelicht.
Meerdere sprekers hebben geattendeerd op het belang van het informeel leren en de mogelijkheden van het sociale internet, web 2.0 daarbij.


Michelle Selinger (Cisco) stelde voor om eLearning Connected Learning te noemen omdat het permanent toegang hebben tot bronnen en kennissen essentieel is voor het leren in de 21e eeuw.

Coen Free (Koning Willem I College) wees in een
dynamisch presentatie op een uitdagende
(technologische) toekomst en de noodzaak om
daar nu al op voor te bereiden (Leren in 3D).


Rob Koper (Open Universiteit) vatte de focus van eLearning als volgt samen:
. Het perspectief is het individu, niet het instituut.
· Let op informeel en formeel leren.
· Integreren van leren, werken en leven.
· Focus op competentie-ontwikkeling.
· Focus op “learning networks”.
· Focus op begeleiden en ondersteunen van leren.
· Let op kosten effectiviteit.

Het netwerken van de Europese deelnemers werd cultureel aangekleed. Tijdens de networking reception gaf een jeugdige dansgroep een river-dance voorstelling van formaat.


De deelnemers van de conferentie waren uitgenodigd om in de Belfast City Hall te dineren met de burgemeester.

Tijdens de city tour proefden we de grimmige geschiedenis van deze stad. De vele hekwerken en muurschilderingen geven aan dat de strijdbijl tussen katholieken en protestanten nog niet zo lang geleden is begraven. Gelukkig is hoop nu de meest drijvende kracht in de stad, concreet vormgegeven in de “Spire of Hope”, die in april 2007 op Belfast Cathedral geplaatst is.

De algemene reactie van de deelnemers kenmerkte zich door grote tevredenheid over de conferentie, qua inhoud, organisatie, netwerkmogelijkheden en het geweldige weer!

Meer info en foto's:
Weblog Willem Karssenberg
EFODL conference

22 mei 2007

Nnoal op Locatie op 19-06-2007 bij Wolters-Noordhoff in Houten

Wolters-Noordhoff/EPN is het tweede bedrijf dat gastvrij de deuren openstelt voor de leden en belangstellenden van het netwerk en het programma voor ons verzorgt. Het belooft een interessante middag te worden!

Wil je meer weten of jezelf aanmelden? Klik dan hier

05 maart 2007

Wat inspireert de jongeren in hun ICT-gebruik? Nnoal themabijeenkomst 13-02-2007

Op 13 februari vond de eerste Nnoal themabijeenkomst van 2007 plaats. En het was meteen een schot in de roos!. Goed thema, interessante, aansprekende vorm en hoge opkomst.
Het thema was "Wat inspireert de jongeren in hun ict-gebruik?"

Jongeren van verschillende schooltypen gunden ons een inkijkje in hun Ict-gebruik. Ze deden dit met behulp van b.v. Second Life, World of Warcraft, You tube, Skype, Messenger, e.d. Er werd zelfs life een dans opgevoerd en we weten nu allemaal wat "jumpstyle" is!

Ze namen later ook deel aan de rondetafels waarin door de deelnemers verschillende thema's besproken werden die vooral betrekking hadden op de betekenis voor het onderwijs van hetgeen we gezien hadden.

De thema's van de ronde tafels waren:

 • Wat betekent het gepresenteerde voor de rol van de school?
 • Wat betekent het gepresenteerde voor het waarderen van formeel leren?
 • Hoe organiseer je een dialoog tussen de verschillende werelden (formele en informele)?
 • Wat betekent het gepresenteerde voor de professionalisering van leerkrachten?
 • Moeten “serious” games binnen of buiten het curriculum?
 • Hoe om te gaan met verschillen tussen leerlingen?
 • Wat betekent het gepresenteerde voor (onderwijsgerelateerde) bedrijven?
 • Wie heeft het laatste woord bij leren met ICT?

Deze discussies leverden weer een aantal thema's op die verder uitgediept kunnen worden.

Een bijzonder geslaagde bijeenkomst met veel positieve reacties van de deelnemers!24 januari 2007

Op 13 februari 2007 wordt de eerste themabijeenkomst van het Nnoal in dit jaar gehouden.
"Wat inspireert de jongeren in hun ict-gebruik?”
Kijk voor meer informatie op http://www.schoolvoordetoekomst.nl/