25 mei 2010

Docent?: ICT-e-competent! Nnoal Themabijeenkomst 22 juni 2010

Themabijeenkomst 22 juni 2010
Docent?: ICT-e-competent!
Nederlands Netwerk voor Open- en Afstandsleren
School voor de Toekomst

Aanmelden via http://www.schoolvoordetoekomst.nl/

15.00 – 15.15 uur: Ontvangst in de Foyer

15.15 – 15.20 uur Inleiding door Josée Bours, dagvoorzitter

15.20 – 15.30 uur Compilatie inzendingen, uitverkiezing en toelichting

15.30 – 15.40 uur e-Competent? Vraag het de docent!
Carlien Geelkerken, Adviseur Onderwijsvernieuwing en ICT in het onderwijs, IOWO Nijmegen
Vraag het de docent? Ja, want docenten ontwikkelen bij ons hun (e-) competenties zelf, door als docententeam samen te werken in een digitale leeromgeving. Daarbij worden zij ondersteund door een aantal gerichte opdrachten, waarbij zij aan de hand van criteria feedback geven op elkaar. De kracht van deze samenwerking is dat het team als team e-competent wordt. Gewoon in de omgeving waarin zij dagelijks met studenten werken. Dus ja, e-competent? Vraag het de docent!

15.40 – 16.10 uur Digitaal leermateriaal leren maken in de lerarenopleiding.
Tom van der Geugten (Bandung 1952),vakdidacticus geschiedenis Fontys Lerarenopleiding Tilburg.
Tom van der Geugten gaat in zijn presentatie met filmbeelden in op de plaats van leermateriaal maken binnen de hedendaagse taak van leraar, op de opbouw van de Kennisnetpublicatie Leren arrangeren en ontwikkelen van digitaal leermateriaal. Module voor de lerarenopleidingen (2010), op de daarmee tot nu toe bereikte resultaten met studenten geschiedenis en op mogelijkheden om studenten en leraren vervolgens op te leiden tot professioneel leraar-auteur.

16.10 – 16.40 uur Van TEL naar TOL
Josée. Bours, manager CTL (KWIC) en Coördinator NNOAL
Het Koning Willem I College voert momenteel een fors professionaliseringsproject uit. Josée zal de globale opzet van de interventiestructuur uit de doeken doen.
Martijn Bos, trainer/ontwikkelaar CTL (KWIC) ontvouwt de inhoud en werkwijze van één van de interventies: de leergang TEL (Technologie Enhanched Learning) en waarom we gaan overschakelen naar TOL.
Jeroen van den Brand, leraar Verzorging is een van de kandidaten van de leergang TEL. Jeroen vertelt over zijn ervaring en toont wat van zijn resultaten.

16.40 – 16.55 uur Pauze

16.55 – 17.25 uur Spreekbeurt over Digital Creator
Hans Burgmans, adviseur KPC Groep
Toen we schreven met een typemachine kreeg je het typediploma. Toen we gingen tekstverwerken kwam het digitaal computerrijbewijs. Nu we gaan communiceren met digitale multimedia komt daar het digital creator diploma bij.
Digital creator is een nieuw diploma voor deelnemers en docenten om te leren werken met beeld en geluid. Hoe maak een multimediale les of hoe lever ik mijn stageverslag in, in de vorm van een documentaire.
Deze presentatie gaat over wat digital creator is, wat je er mee kan en hoe je er mee kunt werken.

17.25 – 17.45 uur Epiloog door HAN-lector Marijke Kral en afsluiting door de dagvoorzitter
18.00 – 20.00 uur Diner in Ons Restaurant

10 mei 2010

Laat u zien en horen tijdens de Nnoal themabijeenkomst van 22-06!

Op 22 juni vindt de volgende themabijeenkomst van het Nnoal plaats. Dit keer gaan we niet op locatie elders, maar blijven we in Den Bosch.

Over de titel van de themabijeenkomst wordt nog nagedacht, maar het thema is bekend: verwerven van ICT e-competenties door docenten.

Het programma zal een andere opzet hebben dan gewoonlijk. We hebben drie sprekers die elk vanuit een verschillende optiek (lerarenopleiding, onderwijspraktijk, onderwijsadvies) hun visie geven over de aanpak van de e-competentie van docenten. Dit naar aanleiding van het feit dat van alle variabelen bij de invoering van ICT in het onderwijs de ICT e-competenties van docenten het minst succesvol lijken. Het vergroten van de professionaliteit van leraren levert volgens onderzoek de meeste leerwinst op. Maken ICT e-competenties deel uit van het professionele leraarschap anno heden en morgen?

Maar, vóór dat onze presentatoren hun zegje doen, willen wij ook de Nnoal-gasten aan het woord laten.

U krijgt op 22 juni de kans om, niet alleen vanuit de zaal, maar ook voor het voetlicht uw mening te ventileren!
Hoe denkt u over het thema? Wat is volgens u het struikelblok of de gouden greep? Wat kunnen we doen om de docenten te motiveren voor ICT e-competenties? Wat zou uw aanpak zijn?

Lever vóór 15 mei bij ons één dia in met daarop verwoord of verbeeld uw standpunt of concept met betrekking tot het thema. Aan het begin van het programma worden alle inzendingen getoond. De deelnemers in de zaal mogen de dia kiezen die hen het meest nieuwsgierig maakt!
De inzender van de gekozen dia krijgt vervolgens 10 minuten om zijn of haar dia toe te lichten en een korte discussie op gang te brengen. De overige dia’s zijn een mogelijk onderwerp van gesprek tijdens de pauze en het diner.
De dia’s met uw geschreven toelichting (max. 20 regels) zetten we met uw toestemming op het Nnoal-blog.


Aan de slag dus: ICT e-competenties hoe?: 1 dia, 20 regels toelichting, uw naam.


Vóór 15-5-2010 naar r.vancasteren@kw1c.nl