26 november 2008

Game verantwoord …. en geniet eens van een apple(visie)!

Themabijeenkomst van het Nnoal op 09-12-2008.

Na de korte smaakmakers van de laatste HapSnapShots, nu weer wat meer tijd voor verdieping en discussie. Het Nnoal verrast U wederom met aspecten van onderwijsvernieuwing met behulp van moderne media! Laat u overtuigen door de onderwerpbeschrijving en meldt u tijdig aan voor deze netwerkbijeenkomst met boeiende presentatoren.

Kijk hier voor meer informatie.

01 oktober 2008

Verslag HapSnapShots 07-10-2008

Rond 17.00 uur stroomde Mensa aardig vol. We hadden een gemêleerd gezelschap in huis.

Om 17.15 uur werd HapSnapshots geopend door Josée Bours. Zij gaf een korte indruk van de EFODL-conferentie van 1 -3 oktober j.l. in Charleroi.

Haar opening werd direct gevolgd door een bijdrage van de jonge cabaretière Lisanne Fridsma die ons een hilarische kijk gaf in haar belevingswereld. Haar sketch vormde de opmaat tot een avond gevuld met snelle opeenvolgingen van presentaties, discussies, eten, cabaret en muziek. De muziek tijdens de bijeenkomst werd verzorgd door Lonneke Kruisbergen, een jonge Bossche artieste met veel talent en ambitie.


Zoals het hoort werd er druk genetwerkt, getuige de vele onderonsjes. Kijk hier voor een fotoverslag van de hele bijeenkomst.

Hieronder volgt een korte indruk van het optreden van de spreeksters. Hun presentaties kunt u hier vinden.

E-competenties: dwingen of verleiden?
Magda Bruin
Manager sector MBO
M.Bruin@kennisnet.nl

Magda betoogde dat professionalisering van docenten cruciaal is om onderwijsinnovatie tot een succes te brengen. Zij bracht verslag ut van bevindingen van een kenniskring over dit onderwerp. Kennisnet wil uiteraard accent leggen op ICT-gerelateerde competenties. Het initiatief TOP-academies werd toegelicht. We moeten proberen docenten te verleiden door ze in co-cratieverband de voordelen van ICT bij leren te laten ervaren.

Sociale netwerken online, 7x24 uur roddelen?
Karin Winters,
Werkzaam bij ROC Midden Nederland Sector Techniek als procescoördinator Onderwijs en ICT
k.winters@rocmn.nl http://karinwinters.wordpress.com/

In haar grappige presentatie liet Karin ons zien hoe en waar getwitterd kan worden. Werkelijk overal! Twitter als voorbeeld van directe communicatie. De toepassing hiervan binnen het onderwijs (b.v. directe communicatie tussen docent of begeleider en student) wil echter nog niet zo van de grond komen.

Co-creatie: het onderwijs als Living Lab
Ingrid Mulder
Lector Human Centered ICT bij het Instituut voor Communicatie, Media, en Informatietechnologie aan de Hogeschool Rotterdam en sinds 1998 werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij het Telematica Instituut. Ze combineert kunst, techniek, en design in contextueel onderzoek, waarbij sociale interactie steeds het uitgangspunt vormt voor het ontwerpen van innovatieve toepassingen.
mulderi@acm.org

Ingrid Mulder pleitte voor subtieler onderzoek naar leergedrag zonder daarbij laboratoriumcondities in te richten.


Leuker leren met hulp van breinprincipes


Ria van Dinteren
Managing Consultant
CINOP
RDinteren@cinop.nl

Iedereen werd door Ria in beweging gebracht met de toepassing van de 5 breinprincipes (veiligheid, voeding, emoties, verbindingen maken en infoverwerking) om het leren beter aan te laten sluiten bij de werking van de hersenen.

HomoZappiens@Schonenvaart.MBO
Nieske Coetsier
Onderwijskundig Onderzoeker Onderwijs en ICT Faculteit Educatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Nieske.Coetsier@han.nl

Door Nieske werden de voorlopige resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de wijze waarop de leerlingen handelen in de digitale leeromgeving Schonenvaart (Relatiegeschenkenbureau Gift-ID). Er was gekeken naar de aanpak, beleving, de aansluiting bij hun leervoorkeuren en voorkennis en naar de leeropbrengsten (inhoudelijk en wat betreft de ontwikkeling van een adequaat beroepsbeeld) van leerlingen. Opvallend is dat leerlingen nagenoeg permanent online in contact willen zijn( MSN, Hyves) tijdens leeractiviteiten.
Het definitieve rapport komt aan het einde van dit jaar ter beschikking.


Het is maar een spelletje….
Annet Smith
medewerker van het Team ICT in Onderwijs, onderdeel van de Dienst Onderwijs en Onderwijsinnovatie
Ambassadeur Kennisnet.
Beheerder Grassroots
asmith@novacollege.nl
http://www.annetsmith.nl/annet.html

Annet had een leuke quiz bedacht over games. Het belang van de games voor het onderwijs kan o.a. liggen in het trainen van vaardigheden zoals de oog-handcoördinatie. Het zette ons ook wel aan het denken over de enorme bedragen die omgaan in de gamesindustrie.


ICT en onderwijs? Nee!
Annette van Liere
Intern onderzoeker van ROC van Twente. Lid Kenniskring Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context.
avanliere@rocvantwente.nl
http://avliere.wordpress.com/

De gemoederen werden in beroering gebracht door de stelling van Annette dat pedagogische didactische vernieuwing niet onlosmakelijk verbonden is met ICT. Als éérst het nieuwe onderwijs duidelijk is (student en docent centraal stellen en betrekken), dan komt ICT vanzelf. Volgens Annette leeft ICT niet echt in de dagelijks praktijk van het onderwijs, althans bij haar ROC staat het momenteel niet op de prioriteitenlijst.

Ontdek je talent!
Marlies Rikhof
Senior adviseur KPCgroep
Lid van het netwerk Victo
m.rikhof@kpcgroep.nl

Marlies liet ons aan de hand van het denkvoorkeurenmodel van Ned Herrmann een casus ‘oplossen’. Het denkvoorkeurenmodel van Ned Herrmann wordt toegepast in een leertraject waarin vmbo en mbo leerlingen een indruk krijgen van zichzelf, hoe ze taken aanpakken en problemen oplossen.
We kregen filmpjes (gebaseerd op het denkmodel) te zien die gebruikt worden in een leertraject bij zorg en welzijn.


Voor het personeel (leerlingen) van Horeca (opleiding) was het allemaal wel verwarrend, al die mensen die zomaar van plaats verwisselden en elke keer ergens anders gingen zitten. Maar, alles kwam goed en we hebben heerlijk gegeten.


Kijk hier voor meer foto's.


04 september 2008

Programma HapSnapShots "Ladies only!...ook voor heren!" 07-10-2008

Het Nederlands Netwerk voor Open- en Afstandsleren presenteert!

HapSnapShots

Ladies only!………ook voor heren!

7 oktober 2008
17.00 – 21.00 uur
Mensa, Koning Willem I college
PROGRAMMA


17.00 – 17.15 uur Inloop met koffie en iets lekkers

17.15 – 17.30 uur Opening, cabaret, gang van zaken

- Magda Bruin: E-competenties: dwingen of verleiden?.
- Karin Winters: Sociale netwerken online, 7 x 24 uur roddelen?

18.00 – 18.15 uur Voor-Hapje en muziek

- Ingrid Mulder: Co-creatie: het onderwijs als Living Lab
- Ria van Dinteren: Leuker leren met hulp van breinprincipes

18.45 – 19.15 uur Hoofd-Hapje, cabaret en muziek

- Nieske Coetsier: HomoZappiens@Schonenvaart.MBO
- Annet Smith: Het is maar een spelletje….

19.45 – 20.00 uur Na-Hapje en muziek

- Annette van Liere: ICT en onderwijs? Nee!
- Marlies Rikhof: Ontdek je talent!

20.30 – 21.00 uur Koffie en muziek


Wilt u deze bijzondere bijeenkomst bijwonen? Dat kan!
Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelden op http://www.schoolvoordetoekomst.nl/!

Wij verwelkomen u graag op 7 oktober!


Max. 75 plaatsen beschikbaar; deelname op volgorde van binnenkomst, leden hebben voorrang. Eventuele dieetwensen graag tijdig aan ons doorgeven
.

21 augustus 2008

HapsnapShots "Ladies only...ook voor heren" 07-10-2008


Vooraankondiging HapSnapShots 7 oktober 2008 van 17.00 – 21.00 uur in School voor de Toekomst, Den Bosch!

Ga voor meer informatie, én aanmelden, naar
www.schoolvoordetoekomst.nl

26 mei 2008

EFODL-conferentie op 1, 2 en 3 oktober 2008 in Charleroi, Belgie

Zoals u weet is het Nnoal lid van EFODL (European Network for Open en Digital Learning).

Beurtelings verzorgen de leden in eigen land de jaarlijkse conferentie van EFODL. Dit jaar, op 1, 2 en 3 oktober, zijn de Belgen aan de beurt en in goed overleg met de Waalse gemeenschap is Charleroi tot plaats van handeling gekozen.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze conferentie. Dat kan op meerdere manieren:
- Als bezoeker,
- Als standhouder/sponsor
- Als presentator
- Combinatie van bovenstaand

Hierbij is van belang dat u als presentator vóór 31 mei 2008 een proposal moet indienen. Bezoek daarom snel www.efodlseminars.eu

(Wij overwegen om vanuit ’s-Hertogenbosch collectief vervoer te organiseren, indien u daar belangstelling voor heeft vernemen wij dat graag van u: r.vancasteren@kw1c.nl )

21 mei 2008

Verslag Nnoal op locatie 20-05-2008

Op dinsdag 20 mei waren we op bezoek bij PantaMedia/Cédicu in Helmond.


De leden van het netwerk werden op deze zonnige middag bijzonder gastvrij met een echt tapbier (of koffie en zo) ontvangen in het familiebedrijf van Willem-Jan en Robert van den Broek.
We kregen een boeiend verhaal te horen over het ontstaan van het bedrijf en welke producten er ontwikkeld waren en worden i.s.m. diverse partners (binnen en buiten het onderwijs).
Ze zijn van veel markten thuis zoals bleek uit een groot ‘palmares’ aan producten, orderportefeuille en referenties!

Maar, het was ook een ongedwongen en leuke bijeenkomst met genoeg tijd om te netwerken. We sloten af met een barbecue die door de medewerkers van PantaMedia/Cédicu zelf verzorgd werd.

Zij hebben zich echt ‘uitgesloofd’! (als bedankje ontvingen de gebroeders van den Broek een keukensloof en een boek)


24 april 2008

20 mei 2008 Nnoal op locatie bij PantaMedia/Cédicu

Op 20 mei gaat het netwerk voor het derde jaar op rij een kijkje in de keuken nemen bij een bedrijf.
Dit maal gaan we naar PantaMedia/Cédicu in Helmond.
Wilt u weten wat we daar allemaal gaan doen?
Kijk dan op www.schoolvoordetoekomst.nl onder actueel.
U kunt zich daar natuurlijk ook aanmelden!
NB. het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.