01 oktober 2008

Verslag HapSnapShots 07-10-2008

Rond 17.00 uur stroomde Mensa aardig vol. We hadden een gemêleerd gezelschap in huis.

Om 17.15 uur werd HapSnapshots geopend door Josée Bours. Zij gaf een korte indruk van de EFODL-conferentie van 1 -3 oktober j.l. in Charleroi.

Haar opening werd direct gevolgd door een bijdrage van de jonge cabaretière Lisanne Fridsma die ons een hilarische kijk gaf in haar belevingswereld. Haar sketch vormde de opmaat tot een avond gevuld met snelle opeenvolgingen van presentaties, discussies, eten, cabaret en muziek. De muziek tijdens de bijeenkomst werd verzorgd door Lonneke Kruisbergen, een jonge Bossche artieste met veel talent en ambitie.


Zoals het hoort werd er druk genetwerkt, getuige de vele onderonsjes. Kijk hier voor een fotoverslag van de hele bijeenkomst.

Hieronder volgt een korte indruk van het optreden van de spreeksters. Hun presentaties kunt u hier vinden.

E-competenties: dwingen of verleiden?
Magda Bruin
Manager sector MBO
M.Bruin@kennisnet.nl

Magda betoogde dat professionalisering van docenten cruciaal is om onderwijsinnovatie tot een succes te brengen. Zij bracht verslag ut van bevindingen van een kenniskring over dit onderwerp. Kennisnet wil uiteraard accent leggen op ICT-gerelateerde competenties. Het initiatief TOP-academies werd toegelicht. We moeten proberen docenten te verleiden door ze in co-cratieverband de voordelen van ICT bij leren te laten ervaren.

Sociale netwerken online, 7x24 uur roddelen?
Karin Winters,
Werkzaam bij ROC Midden Nederland Sector Techniek als procescoördinator Onderwijs en ICT
k.winters@rocmn.nl http://karinwinters.wordpress.com/

In haar grappige presentatie liet Karin ons zien hoe en waar getwitterd kan worden. Werkelijk overal! Twitter als voorbeeld van directe communicatie. De toepassing hiervan binnen het onderwijs (b.v. directe communicatie tussen docent of begeleider en student) wil echter nog niet zo van de grond komen.

Co-creatie: het onderwijs als Living Lab
Ingrid Mulder
Lector Human Centered ICT bij het Instituut voor Communicatie, Media, en Informatietechnologie aan de Hogeschool Rotterdam en sinds 1998 werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij het Telematica Instituut. Ze combineert kunst, techniek, en design in contextueel onderzoek, waarbij sociale interactie steeds het uitgangspunt vormt voor het ontwerpen van innovatieve toepassingen.
mulderi@acm.org

Ingrid Mulder pleitte voor subtieler onderzoek naar leergedrag zonder daarbij laboratoriumcondities in te richten.


Leuker leren met hulp van breinprincipes


Ria van Dinteren
Managing Consultant
CINOP
RDinteren@cinop.nl

Iedereen werd door Ria in beweging gebracht met de toepassing van de 5 breinprincipes (veiligheid, voeding, emoties, verbindingen maken en infoverwerking) om het leren beter aan te laten sluiten bij de werking van de hersenen.

HomoZappiens@Schonenvaart.MBO
Nieske Coetsier
Onderwijskundig Onderzoeker Onderwijs en ICT Faculteit Educatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Nieske.Coetsier@han.nl

Door Nieske werden de voorlopige resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de wijze waarop de leerlingen handelen in de digitale leeromgeving Schonenvaart (Relatiegeschenkenbureau Gift-ID). Er was gekeken naar de aanpak, beleving, de aansluiting bij hun leervoorkeuren en voorkennis en naar de leeropbrengsten (inhoudelijk en wat betreft de ontwikkeling van een adequaat beroepsbeeld) van leerlingen. Opvallend is dat leerlingen nagenoeg permanent online in contact willen zijn( MSN, Hyves) tijdens leeractiviteiten.
Het definitieve rapport komt aan het einde van dit jaar ter beschikking.


Het is maar een spelletje….
Annet Smith
medewerker van het Team ICT in Onderwijs, onderdeel van de Dienst Onderwijs en Onderwijsinnovatie
Ambassadeur Kennisnet.
Beheerder Grassroots
asmith@novacollege.nl
http://www.annetsmith.nl/annet.html

Annet had een leuke quiz bedacht over games. Het belang van de games voor het onderwijs kan o.a. liggen in het trainen van vaardigheden zoals de oog-handcoördinatie. Het zette ons ook wel aan het denken over de enorme bedragen die omgaan in de gamesindustrie.


ICT en onderwijs? Nee!
Annette van Liere
Intern onderzoeker van ROC van Twente. Lid Kenniskring Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context.
avanliere@rocvantwente.nl
http://avliere.wordpress.com/

De gemoederen werden in beroering gebracht door de stelling van Annette dat pedagogische didactische vernieuwing niet onlosmakelijk verbonden is met ICT. Als éérst het nieuwe onderwijs duidelijk is (student en docent centraal stellen en betrekken), dan komt ICT vanzelf. Volgens Annette leeft ICT niet echt in de dagelijks praktijk van het onderwijs, althans bij haar ROC staat het momenteel niet op de prioriteitenlijst.

Ontdek je talent!
Marlies Rikhof
Senior adviseur KPCgroep
Lid van het netwerk Victo
m.rikhof@kpcgroep.nl

Marlies liet ons aan de hand van het denkvoorkeurenmodel van Ned Herrmann een casus ‘oplossen’. Het denkvoorkeurenmodel van Ned Herrmann wordt toegepast in een leertraject waarin vmbo en mbo leerlingen een indruk krijgen van zichzelf, hoe ze taken aanpakken en problemen oplossen.
We kregen filmpjes (gebaseerd op het denkmodel) te zien die gebruikt worden in een leertraject bij zorg en welzijn.


Voor het personeel (leerlingen) van Horeca (opleiding) was het allemaal wel verwarrend, al die mensen die zomaar van plaats verwisselden en elke keer ergens anders gingen zitten. Maar, alles kwam goed en we hebben heerlijk gegeten.


Kijk hier voor meer foto's.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten