10 mei 2010

Laat u zien en horen tijdens de Nnoal themabijeenkomst van 22-06!

Op 22 juni vindt de volgende themabijeenkomst van het Nnoal plaats. Dit keer gaan we niet op locatie elders, maar blijven we in Den Bosch.

Over de titel van de themabijeenkomst wordt nog nagedacht, maar het thema is bekend: verwerven van ICT e-competenties door docenten.

Het programma zal een andere opzet hebben dan gewoonlijk. We hebben drie sprekers die elk vanuit een verschillende optiek (lerarenopleiding, onderwijspraktijk, onderwijsadvies) hun visie geven over de aanpak van de e-competentie van docenten. Dit naar aanleiding van het feit dat van alle variabelen bij de invoering van ICT in het onderwijs de ICT e-competenties van docenten het minst succesvol lijken. Het vergroten van de professionaliteit van leraren levert volgens onderzoek de meeste leerwinst op. Maken ICT e-competenties deel uit van het professionele leraarschap anno heden en morgen?

Maar, vóór dat onze presentatoren hun zegje doen, willen wij ook de Nnoal-gasten aan het woord laten.

U krijgt op 22 juni de kans om, niet alleen vanuit de zaal, maar ook voor het voetlicht uw mening te ventileren!
Hoe denkt u over het thema? Wat is volgens u het struikelblok of de gouden greep? Wat kunnen we doen om de docenten te motiveren voor ICT e-competenties? Wat zou uw aanpak zijn?

Lever vóór 15 mei bij ons één dia in met daarop verwoord of verbeeld uw standpunt of concept met betrekking tot het thema. Aan het begin van het programma worden alle inzendingen getoond. De deelnemers in de zaal mogen de dia kiezen die hen het meest nieuwsgierig maakt!
De inzender van de gekozen dia krijgt vervolgens 10 minuten om zijn of haar dia toe te lichten en een korte discussie op gang te brengen. De overige dia’s zijn een mogelijk onderwerp van gesprek tijdens de pauze en het diner.
De dia’s met uw geschreven toelichting (max. 20 regels) zetten we met uw toestemming op het Nnoal-blog.


Aan de slag dus: ICT e-competenties hoe?: 1 dia, 20 regels toelichting, uw naam.


Vóór 15-5-2010 naar r.vancasteren@kw1c.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten