24 juni 2010

Verslag Nnoal themabijeenkomst van 22-06-2010

Op 22-06-2010 vond de laatste Nnoal themabijeenkomst voor de zomervakantie plaats.

Onderwerp was de professionalisering van docenten op ICT-e-gebied. Hoe kunnen de ICT-e-competenties van docenten vergroot worden om onderwijs en leren efficiënter, effectiever en leuker te maken? Vanuit de invalshoeken van de lerarenopleiding, onderwijspraktijk, en onderwijsadvies werd hierop ingegaan.

Sprekers waren Carlien Geelkerken van IOWO, Ton van der Geugten van Fontys Lerarenopleiding Tilburg, John van Dongen van KPC Groep en van het Koning Willem I College Josée Bours, Els Heinen en Jeroen van den Brand. Het was een vol programma!

Een aparte vermelding verdienen de twee mensen hadden gereageerd op de oproep om ICT-e-professionaliserings ideeën in te brengen: Karin Winters van Paragin en Pauline Maas van 4PIP. Aan het begin van het programma kregen ze allebei de gelegenheid om kort en kernachtig hun ingezonden dia toe te lichten.

Als laatste gaf Marijke Kral, lector HAN, een reflectie op alles wat zij gehoord en gezien had. Zij schetste een profiel van de ‘connected’ docent zoals die volgens haar moet ontstaan om de onderwijsuitdagingen van onze tijd op te pakken.

We willen u de tip van Marijke over een programmaserie van de BBC ‘the virtual revolution” niet onthouden. Deze serie brengt de grote veranderingen in de laatste twee decennia in kaart die het World Wide Web te weeg heeft gebracht. Het weegt het enorme profijt af tegen onverwachte negatieve effecten. Kijk op http://www.bbc.co.uk/virtualrevolution/

Alle presentaties en dia's kunt u bekijken op www.svdt.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten