10 februari 2012

Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Leren

Het Nieuwe Werken is een hype. Door verschillende externe factoren, zoals de fileproblematiek, drukke huishoudens met werkende partners die vaak ook nog kinderen hebben die van alles moeten, wordt het Nieuwe Werken gestimuleerd. Maar... Het Nieuwe Werken is meer dan alleen een gedeelte van je werktijd op je thuiswerkplek doorbrengen.

Veel werkgevers hebben, naast het stimuleren van thuiswerken, ook de kantoorinrichting drastisch aangepakt. Ruimtelijke indelingen veranderen, vaste werkplekken verdwijnen, multifunctionele ruimten worden gecreëerd. Minstens zo belangrijk voor het succes van Het Nieuwe Werken zijn de organisatorische maatregelen en ICT-hulpmiddelen. Meer autonomie vraagt om meer vertrouwen en andere aansturing. Werken op afstand leidt tot andere communicatievormen en mobiele toegang tot het bedrijfsnetwerk is vaak een vereiste. Maar wat werkt wel en wat werkt niet?

Bij bedrijven die op deze manier gaan werken, past ook Het Nieuwe Leren. Leren gebeurt veel meer dan ooit “op maat”, vanuit behoeften en wensen van de medewerkers en daarbij worden de meest moderne technologieën gebruikt. Ook het onderwijs probeert bij nieuwe vormen van werken aan te sluiten. Voorbeelden hiervan zijn de Netwerkschool van ROC Nijmegen waarbij het belangrijkste doel is het efficiënt verzorgen van kwalitatief goed onderwijs in zeer nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de Flexibele Leerroutes van Capgemini Academy, waarbij het belangrijk is om beter aan te sluiten bij de (veranderende) beroepspraktijk van de medewerker. Voor zowel de Netwerkschool als Capgemini Academy gelden nieuwe werkomgevingen, flexibele werk- en leertijden, 24/7 beschikbaarheid van online omgevingen en het inspelen op individuele werk- en leerstijlen van de studenten. Welke keuzes zijn hier gemaakt? En wat levert het op?

Op de Nnoal themabijeenkomst van 13 maart zullen we dieper in gaan op voorbeelden van het Nieuwe Werken en Leren vanuit bedrijfsleven en onderwijs. Wat werkt wel en wat niet? Welke competenties vraagt Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Leren?

Aanmelden, klik hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten