30 mei 2007

NNOAL delegatie op bezoek op internationale EFODL conferentie in Belfast

Het NNOAL was prominent aanwezig met deelnemers en sprekers op de conferentie “Demonstrating Transformation in Le@rning: Practice, Process and Product” op 23 en 24 mei2007 in Belfast.

De Noord-Ierse gastvrijheid was permanent merkbaar. Het gastcollege, het Belfast Institute, blonk uit in het perfect organiseren en faciliteren van het gehele event.

Inhoudelijk was de conferentie gericht op echt in de praktijk toegepaste vormen van eLearning, zoals pod- en vodcasten, content ge- en hergebruiken, ontsluiten van bronnen en het al of niet online begeleiden van elektronisch gefaciliteerd leren. Met name de presentatie over de praktijkervaring van onze Belgische buren, met de titel: ‘eLearning: don’t try this at home (alone)’, was zeer leerzaam.
Internet maakt het mogelijk om wereldwijd bronnen te ontsluiten en te gebruiken binnen een elektronische leeromgeving. De koppelingsafspraken die hiervoor noodzakelijk zijn, de zogenaamde metadata standaarden, werden uitvoerig toegelicht.
Meerdere sprekers hebben geattendeerd op het belang van het informeel leren en de mogelijkheden van het sociale internet, web 2.0 daarbij.


Michelle Selinger (Cisco) stelde voor om eLearning Connected Learning te noemen omdat het permanent toegang hebben tot bronnen en kennissen essentieel is voor het leren in de 21e eeuw.

Coen Free (Koning Willem I College) wees in een
dynamisch presentatie op een uitdagende
(technologische) toekomst en de noodzaak om
daar nu al op voor te bereiden (Leren in 3D).


Rob Koper (Open Universiteit) vatte de focus van eLearning als volgt samen:
. Het perspectief is het individu, niet het instituut.
· Let op informeel en formeel leren.
· Integreren van leren, werken en leven.
· Focus op competentie-ontwikkeling.
· Focus op “learning networks”.
· Focus op begeleiden en ondersteunen van leren.
· Let op kosten effectiviteit.

Het netwerken van de Europese deelnemers werd cultureel aangekleed. Tijdens de networking reception gaf een jeugdige dansgroep een river-dance voorstelling van formaat.


De deelnemers van de conferentie waren uitgenodigd om in de Belfast City Hall te dineren met de burgemeester.

Tijdens de city tour proefden we de grimmige geschiedenis van deze stad. De vele hekwerken en muurschilderingen geven aan dat de strijdbijl tussen katholieken en protestanten nog niet zo lang geleden is begraven. Gelukkig is hoop nu de meest drijvende kracht in de stad, concreet vormgegeven in de “Spire of Hope”, die in april 2007 op Belfast Cathedral geplaatst is.

De algemene reactie van de deelnemers kenmerkte zich door grote tevredenheid over de conferentie, qua inhoud, organisatie, netwerkmogelijkheden en het geweldige weer!

Meer info en foto's:
Weblog Willem Karssenberg
EFODL conference

Geen opmerkingen:

Een reactie posten