26 juni 2007

Nnoal op locatie bij Wolters-Noordhoff in Houten

Dinsdag 19-06 waren we met ca. 30 deelnemers te gast bij Wolters-Noordhoff in Houten.

We werden verwelkomd door Judith Kuipéri en kregen een interessant programma aangeboden.

Om te beginnen een plenaire bijeenkomst waarin door Chris Bele een blik geboden werd in de ins- en outs van de ontwikkeling van een webbased programma m.b.t. de zorg.

“E-learning in de zorg” is een internationaal initiatief voor permanente educatie in de zorg. Verpleegkundig personeel leert online en interactief de theorie van voorbehouden handelingen. Het project is opgezet in samenwerking met het AMC maar de inhoud kan aangepast worden aan de protocollen van andere zorginstellingen. De aanleiding om deze programmatuur te ontwikkelen was de wettelijke verplichting tot scholing (BIG).

Daarna hadden we de keuze tussen twee workshops:- "Secco" door Joline Meenink en Fleur van den Berg, waarbij Fleur de kant van de uitgever en de werking van het programma voor haar rekening nam en Joline toelichting gaf op de pilots die met dit hulpmiddel uitgevoerd waren. Secco is een digitaal programma dat in een breed samenwerkingsverband tot stand is gekomen. Het kan als laagdrempelig hulpmiddel ingezet worden in het kader van het trainen van essentiële sociaal-emotionele en communicatieve competenties. Secco is nu nog in een experimentele fase. Ca. 2/5 van het programma moet nog ontwikkeld worden. Na de uitleg werden we in de gelegenheid gesteld om hands-on te ervaren hoe met het programma gewerkt kan worden. Aanleiding om dit programma te maken was de noodzaak om hulpmiddellen te ontwikkelen in de strijd tegen de uitval/ het afhaken van leerlingen in het (V)MBO. Meer info: http://www.wolters-noordhoff.nl/secco


- "Connect" door Melchior de Vries. Connect is een digitaal flexibel leermiddel voor Leer- loopbaan en Burgerschapscompetenties. Melchior gaf een helder en leuk beeld van de totstandkoming van dit programma en natuurlijk van de bruikbaarheid. Meer info: www.wolters-noordhoff.nl/connect

Als laatste was er een plenaire sessie met als onderwerp "Flexibel leren". Hierin gaf Hans de Rooij een kijkje in de nabije toekomst van online onderwijs: flexibele inhoud, flexibele dragers flexibele didactiek en flexibele organisatie. Docenten kunnen educatieve content van de uitgever selecteren, (her)ordenen en andere/eigen bronnen toevoegen.


Josée Bours dankte kort alle sprekers en zij ontvingen als dank een aardigheidje van het Nnoal.
Tot zover het informatieve gedeelte van deze middag.

Daarna was er een heerlijk buffet waarbij natuurlijk volop verder genetwerkt werd.
Tot onze verrassing kregen we tijdens het buffet ook nog een echte Djembé voorstelling. Lekker swingend!

Tot slot kregen alle deelnemers als ze hun badge inleverden een leuk boek cadeau. Een toepasselijk geschenk van een uitgeverij!

Wolters -Noordhoff was een prima gastheer. Hartelijk dank hiervoor van het netwerk!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten