06 december 2010

verTAALslag Nnoal themabijeenkomst op 14-12-2010

In het onderwijs moeten we een flinke slag slaan op het gebied van taalverwerving, daar zijn we het snel over eens. Taalbeheersing is een onontbeerlijke voorwaarde om te functioneren in de maatschappij, dus ook om te kunnen leren.

Omdat onze samenleving steeds hogere denk- en communicatieniveaus vereist waarbij abstractievermogen een belangrijke rol speelt, zal taalbeheersing nog meer de kansen van de leerling gaan bepalen. De overbezette curricula laten weinig ruimte over om meer tijd te besteden aan taalverwerving. Slim toepassen van bevindingen uit onderzoek in combinatie met de mogelijkheden van ICT kan aantrekkelijke, efficiënte en effectieve leerprocessen uitlokken.

In deze bijeenkomst brengen wij u op de hoogte van recente onderzoeksresultaten en demonstreren we een verTAALslag van wetenschappelijke bevindingen in een webbased toepassing voor taalverwerving.

Voor meer informatie en aanmelden www.svdt.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten