30 januari 2011

E-Brain. The @rt of Innovation

E-Brain. The @rt of Innovation
1, 2 en 3 maart 2011
EFODL
School voor de Toekomst

Op 1 maart is een Nnoal themabijeenkomst gepland. Het is echter geen ‘gewone’ Nnoal bijeenkomst, maar een bijzonder interessante conferentie. De organisatie is in handen van de European Foundation for Open and Digital Learning (EFODL) en het Koning Willem I College / School voor de Toekomst.
Het Nnoal is lid van dit Europese netwerk. Het doet ons daarom plezier u als lid of belangstellende van het Nnoal voor deze conferentie uit te nodigen.

Keynotes van naam en faam leggen op geheel eigen wijze verbanden tussen actuele thema’s als creatief leiderschap, innovatie, leren en social media.
De voortschrijdende technologie is een motor voor verandering in organisaties. Geografische afstanden vormen geen belemmering meer om samen te werken. Hiërarchische verhoudingen al evenmin en ze staan zelfs onder druk. De toekomstige leider is niet langer directief, maar interactief.

Het gebruik van social media en innovatieve technologie beïnvloedt inhoud en organisatie van werken en leren. Medewerkers in organisaties hebben daarbij behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe competenties. Creativiteit en kennisdelen vervullen hierbij een sleutelrol.

De voertaal tijdens de conferentie is Engels.

Het volledige programma vindt u hier.
Aanmelden kan via dit formulier.
PDF versie van het programma downloaden.

Wij hopen u op de conferentie van 1 maart als deelnemer te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Mw.drs. J.G.M. (Josée) Bours
Coördinator Nnoal

Geen opmerkingen:

Een reactie posten